Corona COVID-19 besmetting

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken
IMG 20200413 191103
 • Zie boven afbeelding: Corona virus

In het kort 

 •  Coronavirussen zijn naast rhinovirussen de veroorzakers van een groot percentage van gewone verkoudheden 

 • Incubatietijd bij covid 19 varieert van 2 tot 12 dagen
 • Mensen die positief getest zijn op het virus, hebben milde tot zware klachten

  • Bij zware klachten is opname in een ziekenhuis nodig
  • Bij lichte klachten kan herstel thuis plaatsvinden
 • De schade die COVID-19 op de korte en langere termijn veroorzaakt aan organen en het verdere beloop van herstel is nog onduidelijk.
 • Adviezen:'Voorkom overbelasting, thuis en op werk', klik op 'werk fysiek' of 'werk thuis' of 'bureauwerk'. 
 • U kunt o.a. contact opnemen met de fysiotherapeut tijdens en na het doormaken van corona bij
  • Longklachten
  • Vermindering conditie
  • Spierzwakte
  • Gewrichtsklachten/ stijfheid

IMG 20200311 110041

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie bij u zinvol is

 • Corona virus COVID - 19. Zie ook aanvullende informatie 1.4
 • Bij mensen die besmet raken met het corona virus lijkt (niet zeker) vaker sprake te zijn van
  • Ook andere chronische klachten (= comorbiditeit). Zie ook aanvullende informatie 1.4
  • Overgewicht:  Zie ook aanvullende informatie 1.3
  • Kwetsbaarheid. Zie het onderwerp 'kwetsbare ouderen' op deze site
 • IMG 20200322 164006

Neem met de fysiotherapeut door wat bij u de oorzaak is

Mogelijke klachten

 • Algemeen
  • Longproblemen:
   • Kortademigheid 
    • Door lage zuurstof saturatie
    • Door dubbelzijdige longproblemen
   • Longembolie
  • Trombose
  • Pijn in de gewrichten
  • Vermoeidheid
  • Koorts
 • Tijdens en na een IC opname
  • Doorligplekken (decubitus)
  • Gevoelsstoornissen
  • Afname conditie
  • Mentale klachten: Posttraumatische stress, angst en depressie.
  • Verlies aan spierkracht (kan per week wel 20 procent zijn!)
 • IMG 20200303 101337

Neem met de fysiotherapeut door welke verschijnselen bij u aanwezig zijn

 • Fysiotherapeut 
  • Zie aanvullende informatie 1.8 ivm informatie tav behandelingen fysiotherapie
  • Begeleiden longproblemen, gewrichtsklachten, spierzwakte en vermindering conditie
   • Ademhalingsoefeningen en algemene krachtoefeningen
   • Begeleiden,stimuleren en coachen zodat de cliënt activief blijft (of wordt) ondanks de klachten.
   • Eventuele begeleiding door fysiotherapeut om activiteiten op te pakken (voor cliënten die het niet lukt zelfstandig een actieve leefstijl te ontwikkelen en/of te onderhouden) afstemmen op wensen patient:

  • Wil de cliënt na de begeleiding naar een fitnessclub: beweegprogramma (oefeningen en activiteiten) laten plaatsvinden in fitnessruimte fysiotherapiepraktijk, zodat hij/zij bekend raakt met fitnessapparaten. Zie video 'Jeroen Bosch ziekenhuis' met impressie fysiofitness en zie onder afbeelding uit video.
 • SAM 5745 001
  • Wil de cliënt oefeningen en activiteiten zelf thuis oppakken: oefeningen en activiteiten doornemen die patient zelf kan doen (algemene oefeningen en oefeningen met elastische band/ gewichtjes)
  • Wil de cliënt in een groep of individueel begeleid worden
 • Huisarts
  • Zie 'corona' op website 'thuisarts' en zie  gezonde leefstijl 
  • Onderzoek
  • Doorverwijzen: specialist / fysiotherapeut / mentale begeleiding
 • Huisartsondersteuner
 • Specialisten
 • Longverpleegkundige
 • Diëtist: Bij overgewicht of om gezonde leefstijl door te nemen
 • Mentale begeleiding: Psycholoog / maatschappelijk werk /....
 • Multidisciplinair team, met als centrale spil de revalidatiearts: Volgen en begeleiden patiënten na de IC.

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners bij u zinvol zijn

 • Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de fysieke belastbaarheid, het beloop van het herstel en de fysieke beperkingen van patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt. Hierdoor is voorzichtigheid geboden bij het opbouwen van de belasting.
 • Op basis van de mate van belastbaarheid van de patiënt, wordt onderscheid gemaakt in aanbevelingen ten aanzien van het fysiotherapeutisch handelen in de eerste zes weken na ontslag of het eerste symptoomvrije moment na thuis doorgemaakte COVID-19, en het fysiotherapeutisch handelen na zes weken
 • Ziekenhuis periode
 • IMG 20200330 143806
 • Maak zo nodig (tijdelijk) gebruik van een loophulpmiddel. Zie onderwerp 'hulpmiddelen' en kijk bij 'lopen'. Neem met de fysiotherapeut door welk loophulpmiddel bij u nodig is. Zie video op website 'samenbeterthuis.nl’.
 • Schaf zo nodig in overleg met huisarts of fysiothearpeut een saturatiemeter aan. Optie is de Contec CMS50D (rond 40 euro bij de Etos)
  Ook zijn er veel merkloze varianten die erg goed werken. Belangrijk wel om een saturatiemeter aan te schaffen die de saturatie meet bij de vinger of oorlel.
 • Zorg voor ontspanning van de spieren rond het gewricht en het aangedane gewricht door
  • Zelfmassage. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij 'massagetechnieken' 
  • Losmaakoefeningen: vaak en kort doen, zie verder
  • Ontspanningsoefeningen. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij 'ontspanning'
  • Warmtepakking op spieren of koude pakking op gewricht. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Pijn dempen door koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling). Zie onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'
 • Als sprake is van 'valrisico', kijk dan bij 'valpreventie' op deze site
 • Zorg voor een gezonde leefstijl. Kijk op de website 'Thuisarts.nl': Gezonde leefstijl 

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 3813

SAM 3818

De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn

SAM 2266

 1. Websites 
  1. Longfonds: Corona en je longen
  2. Hoogleraar legt verband tussen obesitas en corona uit: dikke buik is een risico: Algemeen Dagblad: Het coronavirus slaat ongenadig hard toe bij patiënten met fors overgewicht. Hoe komt dat? ,,Mensen met een BMI boven de 30 moeten niet meteen in paniek raken.”
  3. Wikipedia: Corona virussen / comorbiditeit
  4. RIVM: Corona virus CIVID - 19
  5. Pharos: Toegankelijke informatie en zorg / corona virus
  6. Fysio Forum: zoekresultaten bij  Covid 19
  7. De fysiotherapeut: Covid 19
 2. Onderbouwing
  1. Post Intensive Care Syndroom; Revalidatie na ic-opname hard nodig. FysioPraxis, ctober 2016
  2. Sneller herstel door vroege revalidatie // Revalidatie Magazine, december 2016
  3. Medisch contact: Post-ic-syndroom wordt niet herkend
  4. IC verpleging

  5. Google scholar: Covid-19
  6. Pubmed: Covid 19
  7. Website van het Longfonds, video's: 'motivational interviewing'. Is hier beschreven voor COPD, maar kan toegepast worden voor alle klachtenbeelden waar gedragsverandering van belang is voor herstel. Motivational Interviewing (of motiverende gesprekstechnieken) is een gespreksmethode om tot gedragsverandering te komen. Vaak willen mensen met een (chronische) klacht wel iets veranderen, bijvoorbeeld hun voeding of beweegpatroon, maar lukt het niet. Met 'motivational interviewing' verandert de cliënt zijn gedrag zelf, vanuit de eigen motivatie, en niet vanuit een oplossing die door de zorgverlener wordt opgelegd. U geeft de cliënt meer verantwoordelijkheid over de eigen keuzes (= zelfmanagement).
  8. NHG huisartsen genootschap: Zoekresultaten bij corona
  9. KNGF: Corona covid 19
   1. Webinar KNGF:  Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19
   2. Aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname
  10. Federatie medisch specialisten. Leidraad nazorg voor patiënten met COVID-19
  11. Staak onderzoek/behandeling en overleg met de (huis)arts bij:

   1. Rode vlaggen tav fysiotherapie begeleiding bij covid patienten. 
    • hartfrequentie in rust < 40 of > 130 slagen/min
    • ademfrequentie > 40 p/min
    • zuurstofsaturatie in rust ≤ 90% en/of bij inspanning < 85%
    • hartritmestoornissen
    • diepe veneuze trombose (pijnlijke, opgezette ledematen)
    • acute benauwdheid (i.v.m. vermoeden longembolie)
    • recent myocard ischemie
    • overmatig zweten, afwijkende gelaatskleur, angst
    Staak onderzoek/behandeling en herhaal meting op een ander moment bij:
    • koorts (lichaamstemperatuur > 38,0°)
    • uitputting (Borgscore ≥ 5 in rust)
    • hoge bloeddruk in rust (≥ 180/100)

   2. Gele vlaggen tav fysiotherapie begeleiding bij covid patienten. 
    • disfunctioneel adempatroon
    • doorgemaakt delier
    • angst voor inspanning en/of benauwdheid
    • slaapproblematiek
    • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
    • externe locus of control
    • negatieve overtuigingen en/of ongerustheid over klachtenVeel patiënten met COVID-19 ervaren na ziekenhuisontslag angst.

   3. Aanvullend hierop onderstaande exclusie criteria:
    - Programma direct na IC opname (mede ook door weinig ervaring bij therapeuten m.b.t. post
    intensive care syndroom).
    - Zeker uitsluiten cliënten die te maken hebben gehad met Multi- en unilateraal orgaan falen
    (veelvoorkomend ARDS, nierfalen, hartletsel en leverfalen)
    - Ondervoeding (> meer dan 4 kg kwijt in 1 maand)
    - Medicatie (gebruik corticosteroïden, virus remmers, bloedverdunners, Bèta blokkers) en
    behandeling van cliënten bij specialisten (bij twijfel of onbekende medicatie altijd advies inwinnen)
    - Client opgenomen geweest in het ziekenhuis zonder verwijzing
    - Comorbiditeit (auto-immuunziekten, maligniteiten voorgeschiedenis)
  12. Belangrijk punten om naar voren te laten komen tijdens het traject zijn onder andere:
   1) Combinatie voeding en bewegen
   2) Ontspanningsoefeningen (activatie para sympathicus) (ademhalingsoefeningen, voorlichting)
   3) Ontspanningsoefeningen hulpademhalingsspieren (rekoefeningen)
   4) Slaappatroon meenemen
   5) Energiebeheer (reactie lichaam op beweging)
   6) Uitleg meetinstrumenten
   7) Algehele informatie Hart en Longen
   8) Einde programma natuurlijk het volhouden benadrukken
   9) Duur van een behandeltraject (minimaal 12 weken bij belastbaarheidstraining
  13. Meetinstrumenten bij Covid. Zie aanvullende video
   1. Vragenlijst bij covid van 'thuisarts.nl'
   2. Activiteiten: Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK).
   3. Ervaren vermoeidheid: Borgschaal (0-10) voor ervaren vermoeidheid en kortademigheid
   4. Ervaren kortademigheid (dyspneu): Borgschaal (0-10) voor ervaren vermoeidheid en kortademigheid
   5. Zuurstofsaturatie: transcutane zuurstofsaturatiemeting
   6. Hartfrequentie: hartfrequentiemeting
   7. Spierkracht onderste extremiteit: SPPB; herhaald opstaan (5x) of SPPB; herhaald opstaan, 1 RM
   8. Spierkracht bovenste extremiteit: handknijpkrachtmeting of handknijpkrachtmeting, 1 RM
   9. Balans: SPPB; balanstest
   10. Mobiliteit: SPPB; 4-meter looptest
   11. Fysieke activiteit: stappenteller
   12. Fysieke capaciteit: 6MWT
   13. Signaleren voedingstoestand: SNAQ65

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie bij u zinvol is