Spierpees: Golfarm

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

SAM 5462 1

 • Zie boven afbeelding elleboog en in het rood buigspieren pols: links buitenzijde en rechts binnenzijde. Thv kruisje locatie golfarm

In het kort 

 • Andere benaming: Brei elleboog of  klacht pees polsbuigers thv elleboog
 • Irritatie (geen ontsteking!) zit bij aanhechting van de buigspieren onderarm thv binnenzijde elleboog. Zie boven tekening 
 • De buigspieren van de onderam lopen van de binnenkant van de elleboog naar de handpalmzijde van de pols. 
 • Functie: Bewegen handpalm richting onderarm en ondersteunen bij buigen elleboog
 • Oorzaak is meestal overbelasting, maar het ontstaan van klachten is niet altijd duidelijk
 • U heeft klachten bij activiteiten als knijpen (hand geven) en tillen (optillen pan) en draaien (uitwringen doekje)
 • Herstel van een peesklacht kan lang duren (paar maanden tot meer dan 1 jaar) omdat het slecht doorbloed weefsel is.
 • Er is geen behandeling die bewezen effectief is
 • Binnen mogelijkheden arm gebruiken is positief voor het herstel
 • De fysiotherapeut geeft uitleg, adviezen en oefeningen om de voorwaarden van herstel optimaal te maken
 • Zo nodig ook samen kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden
 • Andere benaming: klacht pees polsbuigers thv elleboog of golfelleboog of breiarm of epicondilitis medialis
 • Anatomie
  • De buigspieren van de pols lopen van de binnenkant van de elleboog naar de handpalmzijde van de pols. Functie: bewegen handpalm richting pols.
  • Zie google afbeeldingen: golfelleboog. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
  • Zie video's website 'know it anatomie': 'Buigers pols
 • Bij een peesklacht thv de elleboog van de polsbuigers is sprake van irritatie (geen ontsteking!) bij de aanhechting van de spierpees aan de binnenkant van de elleboog
 • Herstel van een peesklacht kan lang duren omdat het slecht doorbloed weefsel is.
 • Bij peesklachten is het erg belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is (zie verder).
 • Uit onderzoek is gebleken dat een golfelleboog, ongeacht welke behandeling, meestal vanzelf over gaat. De duur van de klachten kan variëren van een paar weken tot één à twee jaar.
 • Voor uitgebreide en algemene informatie tav een peesklacht, zie het onderwerp 'spierpeesklacht' op deze site

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Overbelasting door werk of sport (golfen / berg beklimming) met veel dezelfde arm- en polsbewegingen of met belasting die u niet gewend bent om te doen
 • Onderbelasting en immobilisatie (periode gips)
 • Kwaliteitsvermindering van de pees (bijvoorbeeld door lange periode van overbelasting of door ouder worden)
 • Klachten zonder een duidelijke oorzaak: De reden van ontstaan van een golfelleboog is niet altijd duidelijk.

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Verschijnselen die kunnen optreden zijn pijn rond de elleboogknobbel aan de binnenzijde van de elleboog en/of pijn aan de buigzijde van de onderarm:
  • Bij aanspannen buigspier onderarm (bijvoorbeeld iets oppakken met de handpalm naar boven)  
  • Bij het buigen en strekken van de elleboog
  • Bij draaien van de onderarm (bijvoorbeeld schroevendraaien: losdraaien)
  • Bij het maken van een vuist met gestrekte elleboog

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Keuzehulp // tenniselleboog (geld ook voor een golfelleboog)
 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden voor herstel zo optimaal mogelijk  te maken. 
   • Eerste behandeling: Diagnose stellen, uitleg over klacht,  informatie over behandelplan en een aantal oefeningen doornemen.
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen die ook zelf thuis gedaan kunnen worden (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
 • Huisarts
 • Medicatie: pijndemper en ontstekingsremmer
 • Injectie: Op basis van de gevonden literatuur blijft een afwachtend beleid het advies. Bij een specifieke wens van de patiënt kan men na goede voorlichting een injectie overwegen. Zie aanvullende informatie 2.6.2
 • Doorverwijzen: onderzoek (echo), fysiotherapeut, orthopeed als ondanks adviezen en oefeningen de klachten aanhouden
 • Specialist, orthopeed 
  • Onderzoek: Röntgen / MRI / echo (artrose/kalkafzetting oorzaak peesklacht?). Zie ook startpuntradiologie.nl: elleboog
  • Injectie: Zie boven bij huisarts
  • Operatie als andere behandelingen niet helpen

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Algemeen
  • Bij operatie: volg protocol specialist
  • Voorkom overbelastingssituaties  
   • Belasting aanpassen aan mogelijkheden
   • Lichaamshoudingen die klacht oproepen vermijden.
   • Explosieve bewegingen vermijden
  • Tape of brace. Door met de hand de onderarm te omvatten kan je de werking van een brace of tape simuleren. 'Bij een negatieve test is een brace of tape weinig zinvol. Eventueel test met fysiotherapeut doornemen. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'ondersteuning'
 • Ontspannen / pijn verminderen door
  • Doe vaak en kort losmaakoefeningen (zie verder)
  • Massage spier. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij 'massage/ elleboog regio'
  • Warmtepakking op spieren. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'
  • Koude pakking (zakdoek tussen huid en pakking, 10 minuten per keer, 20 minuten tussen elke koude behandeling) op aangedane pees. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie onder afbeelding van 'bol.com: hot/coldpack

9200000074651087

 • Bewegen, sporten en werken
  • Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, koffer tillen....) is belangrijkste oefening (= functioneel trainen).
  • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen
  • Neem bewegingen van de elleboog die bij sport/ werk plaatsvinden zo nodig door met trainer of fysiotherapeut
  • Als de eigen sport niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven
  • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen, stoppen is vaak niet nodig) en techniek.
  • Een goede warming-up en cooling-down (rustig starten met de sport die u gaat doen en rustig eindigen). Doe eventueel rekoefeningen

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 3955

 • Punten die van belang zijn bij deze klacht
  • Kijk zo nodig bij nekklachten als daar sprake van is.
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
   • Slanker maken geirriteerde pezen
  • Rekoefeningen voor polsbuigers
  • Krachtoefeningen:
   • Excentrische oefeningen voor polsbuigers zijn van belang bij spier en peesaandoeningen. Zie aanvullende informatie 2.4 en 2.6.1 en 2.8.2
   • Sterker maken verzwakt peesweefsel
   • Maak zo nodig gebruik van hulpmiddelen: zie bol.com: gewichten en elastische banden en balletje en putty en handknijper
  • Sport- en werkspecifiekeoefeningen
 • Voor mogelijk trainingsschema, zie het onderwerp  'trainen' op deze site. Oefenprogramma maken van 3 series van 15 herhalingen, en dit 2 maal per dag doen. Als het goed gaat oefening verzwaren met zwaarde band of gewicht.

SAM 3932

De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn

 1. Websites
  1. De elleboog: golverselleboog
  2. Gezondheidsnet: 11 vragen over peesontsteking
  3. Medicinfo: Golfelleboog
  4. Zie ook op deze website: KANSspierpeesklacht  / tenniselleboog
 2. Onderbouwing
  1. Beroepsziekten: epicondylus medialis 
  2. Anatomie elleboog
   1. eOrthopod (taal: engels): Anatomy elbow (filmpje) / 3D anatomie elbow (filmpje) / ulnar collateral ligament / elbow dislocation olecranon bursitis golver's elbow 
   2. Anatomy lyon: pro- en suppinatie elleboog / de elleboog 1 / de elleboog 2 / de radius / de ulna / de brachialisspier / bicepsspier / tricepsspier  / spieren die pronatie uitvoeren / compartimenten arm
   3. Startpuntradiologie.nl: elleboog
   4. Know it anatomie, video's: Bänder des Ellbogengelenks / aufbau des Ellbogengelenks / bewegungsausmaß Ellbogengelenk / verletzungen Ellbogen / Buigers pols
  3. Onderzoek en behandeling van peesaandoeningen, 2a Addendum wat is de meest efficiënte methode van krachttraining? Koos van Nugteren en Dos Winkel, 2006)    
   • Excentrische oefeningen: Veel bewijs bij excentrische training van de achillespees, kniepees, schouder rotatorcuff, polsstrekkers (roeierspols) en tibialis posterior. 
  4. Zie boek 'onderzoek en behandeling van peesaandoeningen, Koos van Nugteren en Dos Winkel' , 2006, blz 55 en 56)
   • Veel verschillende behandelmethodieken zijn toegepast bij een tenniselleboogklachten. Geen of tegenvallende resultaten worden beschreven van: NSAID's / corticosteroidinjecties / braces of spalken / operaties / lasertherapie / Ultrageluidtherapie / mobilisering nek en elleboog door manuele therapeut / dwarse fricties. Uit onderzoek komen positieve resultaten t.a.v excentrische oefeningen bij achillespeesklachten, patellapeesklachten en extensor carpi radialis brevis (tenniselleboog) peesklachten. Voor andere peesklachten is het advies om excentrische oefeningen te doen, ondanks het feit dat daar geen onderzoeksresultaten voor zijn.
  5. Artsen
   1. NtvG: 7 zoekresultaten voor 'epicondylitis medialis'
   2. Huisarts en wetenschap:
    1. Excentrisch oefenen bij peesaandoeningen (2009)  
    2. Corticosteroïdinjectie bij epicondylitis medialis (2013). Conclusie De kortetermijnresultaten van een corticosteroïdinjectie bij epicondylitis medialis zijn goed. Het natuurlijk beloop is echter ook gunstig. Het patroon van verslechtering op de langere termijn, zoals bekend bij injectietherapie voor epicondylitis lateralis, werd in deze twee onderzoeken bij epicondylitis medialis niet gezien.
     Betekenis Op basis van de gevonden literatuur blijft het initiele advies een expectatief beleid. Bij een specifieke wens van de patiënt kan men na goede voorlichting injectietherapie overwegen en hoeft men minder terughoudend te zijn dan de richtlijn aangeeft.
  6. Google scholar: brei elleboog
  7. Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm H2 (rechtszijdige laterale elleboogpijn en linkszijdige mediale elleboogpijn bij een 45-jarige caissière), K. van Nugteren, D. Winkel
   1. Door mechanische prikkels verhoging van aanmaak en afbraak collagene vezels, waardoor gezond peesweefsel ontstaat en de belastbaarheid groter wordt
   2. Excentrisch spierversterken heeft voorkeur boven concentrisch’, omdat bij excentrisch spierversterken meer kracht kan worden gegenereerd met minder inspanning.
   3. Enige pijn tijdens het oefenen mag
   4. De spierversterkende oefeningen kunnen worden afgewisseld met rekoefeningen
  8. Oefeningen
   1. Zie website 'physiomed': video, advices and exercises elbow / Physio Med - Elbow Stretching and Strengthening Exercises: Occupational Physiotherapy (wordt engels gesproken)
   2. Zie website 'fysiotherapie Douma': Golfelleboog
   3. Zie website 'rehab my patient': Elleboog / losmaakoefeningen elleboogstabiliteit schouder (en elleboog
  9. Diagnose stellen  en volgen behandeling
   1. Physiotutors (video's): 
    1. Epicondylitis of the Elbow
    2. Elleboogonderzoek
   2. Meetinstrumenten in de zorg: Elbow Function Assesment

   3. Fysiostart: Elleboog, kijk bij tenniselleboog
   4. KNGF: Klinimetrie bij KANS //  optioneel
    1. Patiënt Specifieke Klachten (PSK)

    2. Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH): Voor patiënten met schouder-, arm- en/of handproblematiek

   5. Revised Upper Extremity Work Demands scale (UEWD-R):  Werkbelasting van de bovenste extremiteiten te meten.
  10. Richtlijnen
   1. Achtergronddocument bij de Richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) (gedeeltelijk herziene versie, 2014): zie H8 blz 62
   2. Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders // golfarm, blz 38
 3. Bij twijfel diagnose denken aan

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is