Gewricht: Prothese elleboog

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

SAM 4726

 • Zie boven afbeelding prothese elleboog

In het kort

 • Andere benaming:  Kunsgewricht telleboog of elleboogprothes
 • Keuze prothese bij ernstige artrose of bij complexe botbreuk ellebooggewricht
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen begeleiding ondersteuning na de operatie

 • Andere benaming:  kunsgewricht telleboog of elleboogprothese
 • Anatomie
  • Het ellebooggewricht bestaat uit drie botdelen: bovenarmbot (humerus), de ellepijp (ulna) en het spaakbeen (radius). 
  • Zie google afbeeldingen: elleboogprothese. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
 • Voor de periode voor de elleboog prothese, zie 'elleboog gewrichtsklachten'
 • Beste resultaten bij patiënten ouder dan 65 
 • Na operatie vaak sterke verbetering van pijn en functie
 • Prothese functioneerd meestal 10 -15 jaar goed (vergelijkbaar met heupprothese en knieprothese)  
 • Elk ziekenhuis, elke operatie methode en elk type elleboogprothese heeft zijn eigen protocol. Het beste is om dit op te vragen bij uw orthopeed en dit door te nemen met uw fysiotherapeut. 

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Ernstige artrose (=slijtage) van het ellebooggewricht door ouder worden of door rheumatoïde arthritis: Ernstige pijnklachten (overdag in rust en in nacht), functiebeperking en dreigend verlies van zelfstandigheid bepalen of een elleboogprothese nodig is.
 • Complexe elleboogfractuur in combinatie met artrose

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Pijn 
 • Bewegingsbeperking
 • Mogelijke complicaties bij operatie
  • Infectie
  • Loslating
  • Instabiliteit
  • Zenuw beschadiging

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 6 - 12 behandelingen voldoende (e.e.a is afhankelijk van eventuele complicaties, pijn en uitvoering oefeningen). Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden voor herstel zo optimaal mogelijk  te maken. 
   • Eerste behandeling: Uitleg tav operatie en informatie over behandelplan
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3-7: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
   • Behandeling 8-12 enige tijd tussen behandelingen
   • Ivm operatie, zo nodig nog meer behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'

 • Huisarts
  • Medicatie: pijnstiller / ontstekingsremmer
 • Specialist: 
  • Operatie: elleboog prothese
  • Doorverwijzen: fysiotherapeut
  • Controle afspraken

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Algemeen
  • Volg protocol specialist
  • In beweging blijven, maar overbelasting voorkomen
  • Goede pijnstillers om in beweging te kunnen blijven en goed te kunnen slapen (niet met pijnstillers zwaar belasten!)
  • Elastische zwachtel, steunkous of brace om de elleboog. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'ondersteuning'.
  • Maximaal heffen object van 5 kilo, repetatief heffen objecten maximaal 1,5 kilo in periode na operatie
 • Ontspannen / pijn dempen door
  • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) elleboog, zie verder
  • Warmtepakking op spieren rond elleboog. Zie 'hulpmiddelen' op deze site, kijk bij 'spieren'
  • Zelfmassage spieren (met eigen hand of met foamroller)   bovenarm / onderarm voor ontspanning. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ regio elleboog'. Zie ook 'hulpmiddelen' op deze site, kijk bij 'spieren' en zie onder afbeelding van 'bol.com' bij 'foamroller
   • 9200000033621806
  • Koude pakking op het elleboog gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijn. Zie 'hulpmiddelen' op deze site, kijk bij 'spieren'. Zie onder afbeelding van 'bol.com'

9200000074651087

 • Bewegen, werken, sporten

  • Bespreek met de huisarts of  fysiotherapeut of er beperkingen zijn.
  • Neem bewegingen van de elleboog die bij sport/ werk plaatsvinden zo nodig door met trainer of fysiotherapeut.
  • Als de eigen sport of werksituatie niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven:
   • Fitness programma voor thuis of in fitness ruimte (oppassen voor overbelasting!).
   • Op een andere manier het werk uitvoeren
  • Bij fitnessclub oppassen voor overbelasting: trainen zonder of met beperkte gewichten. Soms is het beter om thuis vaak en kort te trainen met dynaband / gewichtjes.  
  • Doe functionele oefeningen: iets zwaars (bv stofzuiger) optillen en wegleggen

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 3946

 • Punten die van belang zijn na een elleboogprotheseoperatie
  • Volg altijd het protocol van de specialist
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid. 
  • Rekoefeningen ivm mogelijke verkortingen/verklevingen spieren / pezen na operatie
  • Krachtoefeningen en stabiliteitsoefeningen om stevigheid rond elleboogprothese te optimaliseren
  • Stabiliteitsoefeningen
  • Coördinatie
  • Sport/werk specifiekeoefeningen

   • Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
   • Oefenprogramma van fysiotherapeut ondersteunen met enkele keren in de week trainen (bijvoorbeeld in een fitnesscentrum of joggen)
   • Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
   • Mogelijk opbouw
    • Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
    • Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
 • Voor extra oefeningen bij deze klacht
 • Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, koffer tillen....) is belangrijkste oefening (= functioneel trainen).
 • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)
 • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. 

SAM 3932

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefeningen voor u zinvol zijn

 1. Websites
  1. De elleboog: prothese elleboog
  2. Ziekenhuis.nl: totale elleboog prothese
  3. Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), zorg voor beweging: elleboog, klik op 'prothese'
  4. Zie ook op deze site: Elleboog gewrichtsklacht
 2. Onderbouwing
  1. Boek: Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm H13 (Persisterende pijn en bewegingsbeperking, een jaar na een gecompliceerde elleboogfractuur) en 13a (de totale elleboogprothese), K. van Nugteren, D. Winkel
  2. Anatomie elleboog
   1. eOrthopod (taal: engels): Anatomy elbow (filmpje) / 3D anatomie elbow (filmpje) / ulnar collateral ligament 
   2. Anatomy lyon: pro- en suppinatie elleboog / de elleboog 1 / de elleboog 2 / de radius / de ulna / de brachialisspier / bicepsspier / tricepsspier  / spieren die pronatie uitvoeren / compartimenten arm
   3. Startpuntradiologie.nl: elleboog
   4. Know it anatomie, video's: Bänder des Ellbogengelenks / aufbau des Ellbogengelenks / bewegungsausmaß Ellbogengelenk / verletzungen Ellbogen
   5. Zie video van website 'schooltv': geraamte arm
  3. Diagnose stellen / volgen herstel

   1. Meetinstrumenten in de zorg: Elbow Function Assesment

   2. Physiotutors, video's: Elleboogonderzoek
  4. Google scholar: prothese elleboog
  5. Artsen
   1. NtvG: 1 t/m 10 van 46 zoekresultaten voor 'prothese elleboog

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is