Gewricht: Kraakbeenklacht thv elleboog van 4 - 12 jaar

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

SAM 4737

 • Zie boven afbeelding ellebooggewricht: links buitenzijde en rechts binnenzijde

In het kort

 • Andere benaming: Ziekte van Panner
 • Het ellebooggewricht bestaat uit drie botdelen: het bovenarmbot, de ellepijp en het spaakbeen. Om de uiteinden van de botten zit kraakbeen, rond het gewricht zit het gewrichtskapsel en binnen het kapsel zit gewrichtsvocht. Langs het gewricht lopen bandjes (= ligamenten), bloedvaatjes, zenuwen, pezen en spieren. Zie boven afbeelding en zie 'Anatomy Lyon': Bewegingen elleboog
 • Er is sprake van kraakbeenletsel in combinatie met het bot wat hier direct onder ligt
  • Bot gaat in kwaliteit achteruit en sterft af
  • Bot en krakbeen kan loslaten en in gewricht terechtkomen: corpus liberum
  • Door losse stukje kunnen slotklachten en pijn ontstaan 
 • Komt voor tussen de 4-12 jaar
 • Oorzaak is overbelasting
 • Klachten kunnen zijn pijn (vnl buitenzijde) en zwelling 
 • Zo nodig operatie bij losse stukjes in gewricht
 • Herstel meestal binnen 1 jaar
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

 • Andere benaming: morbus Panner of Panner desease of osteochondritis elleboog
 • Anatomie
  • Het ellebooggewricht bestaat uit drie botdelen: het bovenarmbot (humerus), de ellepijp (ulna) en het spaakbeen (radius). Om de uiteinden van de botten zit kraakbeen, rond het gewricht zit het gewrichtskapsel en langs het gewricht lopen banden, bloedvaatjes, zenuwen, pezen en spieren.
  • Zie 'Anatomy Lyon': Bewegingen elleboog
  • Zie google afbeeldingen: ziekte van Panner anatomie ellebooggewricht. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn. 
 • Het is een aandoening van het gewrichtskraakbeen van de elleboog: Het bot verzwakt en hierdoor kan het kraakbeen loskomen (gewrichtsmuis)
 • Komt voor tussen 4 jaar en 12 jaar (osteochondritis dissecans begint tussen 12 jaar en 20 jaar)
 • Komt vaker voor bij jongens
 • Geneest meestal vanzelf binnen 1 jaar
 • Voor uitgebreide en algemene informatie over een gewrichtsklacht, zie het onderwerp 'gewrichtsklacht' op deze site

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is.

 • Overbelasting
 • Pijn in elleboog (vaak buitenzijde)
 • Stijfheid

Neem met de fysiotherapeut door welke verschijnselen bij u spelen

 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden voor herstel zo optimaal mogelijk  te maken.
   • Eerste behandeling: diagnose stellen, uitleg klachtenbeeld en informatie over behandelplan
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen die ook zelf gedaan kunnen worden (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid klacht, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige   'bewegingsangst'


 • Huisarts
  • Medicatie: pijndemper / onstekingsremmer
  • Doorverwijzen: onderzoek (röntgen) / fysiotherapeut / orthopeed als klachten aanhouden, regelmatig terugkomen, erger worden ondanks adviezen en oefeningen
 • Specialist, orthopeed
  • Onderzoek: röntgen, MRI en kijkoperatie. Zie startpuntradiologie.nl bij elleboog en zie video gezondheidsplein, kijkoperatieZie ook aanvullende informatie 2.3
  • Operatie: zelden nodig. Soms kijkoperatie: weghalen stukjes kraakbeen

Neem met de fysiotherapeut door welke behandelaar bij u nodig is

9200000074651087

 • Bewegen, werken, sporten
  • Bespreek met de huisarts of  fysiotherapeut of er beperkingen zijn.
  • Neem bewegingen van de elleboog die bij het sporten plaatsvind zo nodig door met trainer of fysiotherapeut.
  • Als de eigen sport of werksituatie niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven
  • Doe functionele oefeningen: iets zwaars (bv stofzuiger) optillen en wegleggen

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 3951 1

 • Punten die van belang zijn bij deze klacht
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid. 
  • Rek-, kracht- en stabiliteitsoefeningen als klachten lang aanwezig blijven
   • Bij krachtoefeningen: beginnen met kracht van pronator teres
  • Stabiliteitsoefeningen
  • Coördinatie
  • Sport/werk specifiekeoefeningen

   • Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
   • Oefenprogramma van fysiotherapeut ondersteunen met enkele keren in de week trainen (bijvoorbeeld in een fitnesscentrum of joggen)
   • Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
   • Mogelijk opbouw
    • Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
    • Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
 • Voor extra oefeningen bij deze klacht
 • Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, koffer tillen....) is belangrijkste oefening (= functioneel trainen).
 • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)
 • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. 

SAM 3932

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefeningen voor u zinvol zijn

 1. Websites
  1. De elleboog: Panner
  2. Zie ook op deze website de onderwerpen: gewrichtsklacht / elleboog gewrichtsklacht / kijkoperatie elleboog /  / gewrichtsmuis elleboog
 2. Onderbouwing
  1. Anatomie elleboog
   1. eOrthopod (taal: engels): Anatomy elbow (filmpje) / 3D anatomie elbow (filmpje) 
   2. Anatomy lyon: pro- en suppinatie elleboog / de elleboog 1 / de elleboog 2 / de radius / de ulna / de brachialisspier / bicepsspier / tricepsspier  / spieren die pronatie uitvoeren / compartimenten arm
   3. Startpuntradiologie.nl: elleboog
   4. Know it anatomie, video's: Bänder des Ellbogengelenks / aufbau des Ellbogengelenks / bewegungsausmaß Ellbogengelenk / verletzungen Ellbogen
  2. Google scholar: ziekte van Panner
  3. Diagnose stellen / volgen herstel

   1. Meetinstrumenten in de zorg: Elbow Function Assesment

   2. Physiotutors, video's: Elleboogonderzoek
  4. Artsen
   1. NtvG: 8 zoekresultaten voor 'ziekte van Panner'
 3. Bij twijfel aan diagnose denken aan

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is.