Zenuw: Zenuwontsteking ter hoogte van de schouder

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

  Ass

  • Zie boven afbeelding accessorius zenuw

  In het kort

  • Andere benaming: Plexus brachialis neuritis of amyotrofische schouder neuralgie
  • De plexus brachialis is het vlechtwerk van zenuwen in de hals ter hoogte van het sleutelbeen. Deze zenuwen verzorgen de aansturing van de spieren en het gevoel in de schouders, armen en handen
  • Er is sprake van ontstekingsverschijnselen in de plexus brachialis
  • U heeft klachten als hevige pijn (schouder en arm), uitval gevoel en spierzwakte
  • Oorzaak kan zijn verandering immuunsysteem door stress, infectie of operatie
  • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

  • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

   • Andere benaming: Parsonage en turner of plexus brachialis neuritis of amyotrofische schouder neuralgie
   • Anatomie
   • Neuralgisch staat voor zenuwpijn en amyotrofie staat voor spierfunctieverlies.
   • Bij neuralgische amyotrofie is er sprake van ontstekingsverschijnselen in de plexus brachialis. De plexus brachialis is het vlechtwerk van zenuwen in de hals ter hoogte van het sleutelbeen. Deze zenuwen verzorgen de aansturing van de spieren en het gevoel in de schouders, armen en handen
   • Zie filmpje op Youtube van dr. N. van Alfen: neuralgische amyotrofie     

   SAM 3704

   • Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
   • Bij 5% van  mensen met deze aandoening zijn ook andere zenuwen dan de plexus brachialis in het lichaam (been, stembanden, middenrif) aangedaan
   • Herstel is bij 80% na 2 jaar en 90% na 3 jaar. Een groot deel van de patiënten houd restbeperkingen.
   • Bij één op de vier mensen komen klachten terug (er kan jaren tussen zitten). Wanneer de aandoening in de familie voorkomt, is de kans op terugkeer groter.
   • Zie ook het onderwerp 'neuromusculaire aandoeningen' op deze site 

   Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

   • Erfelijke component
   • Verandering immuunsysteem door vaccinatie, infectie, ontsteking, stress, trauma, operatie, radiotherapie

   Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

   • Pijn (kan zeer hevig zijn!) in schouder, schouderblad en/of arm in de acute fase (kan paar uur tot een paar weken duren) 
   • Uitval van gevoel en / of spierzwakte in arm (kan een paar maanden tot jaren duren)
   • Spierpijn

   Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

   • Fysiotherapeut
    • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 8 - 12 behandelingen voldoende. Tijd is de belangrijkste factor bij herstel van de aangedane structuren. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden van het natuurlijke herstel te optimaliseren.
     • Eerste behandeling: diagnose stellen, uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en als er nog tijd is aantal adviezen oefeningen
     • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
     • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
     • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
     • Zo nodig nog 4 - 8  (of meer) behandelingen plannen met periode tussen behandelingen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken adviezen en oefeningen en de  'bewegingsangst'
   • Huisarts
    • Zie website 'thuisarts': Zenuwontsteking van de schouder
    • Medicatie: pijndemper / ontstekingsremmer
    • Doorverwijzen: fysiotherapeut / ergotherapeut / neuroloog
   • Specialist, neuroloog
    • Onderzoek: EMG
    • Pijn behandeling met TENS
    • Begeleiden: afspraken om proces te volgen en te begeleiden
    • Doorverwijzen: fysiotherapeut

   Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

   • Algemeen
    • Goede pijnstilling in de acute fase
    • Ondanks de pijn, minimaal twee maal per dag de beweeglijkheid in de gewrichten en de lengte van de spieren onderhouden
    • Niet overbelasten: goed kijken hoe je bewegingen zonder overbelasting kan uitvoeren
    • Letten op lichaamshouding en ontspanning
    • Als sprake is van benauwdheid bij bukken of plat liggen een longarts raadplegen
    • Gebruik van aanpassingen en hulpmiddelen. Dit kan variëren van een eenvoudige armondersteuning tot een uitgebreide aanpassing van de werkplek. Zie het onderwerp 'hulpmiddelen' op deze site
     • Maak zo nodig gebruik van een ondersteuning voor de schouder: bespreken met de fysiotherapeut. Zie bol.com: schouderbrace en  mitella
    • Geleidelijk opbouwen belasting (aantal / duur / intensiteit activiteiten) op geleide van pijn en vermoeidheid
    • Voorkom overbelasting in schouder (inklemmingsklachten): heffen arm niet boven 90 graden
    • Leren met beperkingen om te gaan en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid.
   • Ontspannen / pijndempen
    • Ontspannen slaaphouding voor schouder: zijlig op niet aangedane schouder en aangedane arm op kussen. Zie video op website 'rehab my patient'
    • Warmtepakking op nek- en schouderspieren (met fysiotherapeut doornemen waar en wanneer). Zie bol.com: hot/coldpack
    • Zelfmassage nek- en schouderspieren om spieren rond nek en schouder los te houden. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij massage/ schouder %2B bovenarm
    • Koude pakking op geïrriteerde zenuw  (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) om pijn te verminderen. Zie video op website 'rehab my patient': koude pakking. Zie bol.com: hot/coldpack

   9200000074651087     

   Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn      

   • Punten die van belang zijn bij deze klacht
    • Volg altijd het protocol van de eigen specialist / fysiotherapeut

    • Houdingsgevoeloefeningen om een optimaal bewegingssamenspel tussen bovenarm (kop schoudergewricht) en schouderblad (kom schoudergewricht) te realiseren. 
    • Losmaakoefeningen: Ontspannen spieren rond de schouder en het schoudergewricht.
     • In eerste instantie kleine bewegingen en daarna bewegingsuitslag langzaam opbouwen op geleide van de pijn
     • Aan- en ontspannen spieren: 3-5 herhalingen en druk ongeveer 3 seconden aanhouden
    • Rekoefeningen: Rek tussen de 5 en 15 seconden aanhouden. Duur rek bij u bespreken met fysiotherapeut
    • Spierversterkende oefeningen en stabilisatie oefeningen van de spieren rond de schouder (zgn rotatorcuff)  en schouderbladspieren
    • Sport/ werkspecifiekeoefeningen

   SAM 3942

   De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn.

   1. Websites
    1. Spierziekten Nederland: neuralgische amyotrofie
    2. Medicinfo: neuralgische amyotrofie // aandoeningen van de plexus brachialis
    3. Radboudumc: neuralgische amyotrofie / schouderbewegingsproblemen
    4. Nederlandse Vereniging voor Neurologie: Amyotrofische schouder neuralgie
    5. Prinses beatrix spierfonds: neuralgische amyotrofie       
    6. Schoudernetwerken: bijzondere aandoeningen
    7. Zie ook op deze site: 
   2. Onderbouwing, voor patiënt en behandelaar
    1. Anatomie
     1. Anatomy Lyon: nek / de schouder /  schoudergordel / acromioclaviculaire gewricht / sterno claviculaire gewricht / borstbeen / schouderblad / bovenarm / sleutelbeen / borstkast /  bewegingen van het schouderblad /  rotatorcuff / beweging bovenarm naar achteren / beweging bovenarm naar voren / beweging bovenarm zijwaarts / beweging bovenarm voor lichaam langs / slijmbeurs schouder / compartimenten van de arm / brachialisspier / bicepsspier / serratus anteriorspier / teres majorspier / pectoralis minorspier / tricepsspier / coracobrachialisspier 
     2. Orthopod.com: anatomie schouder
     3. Startpunt radiologieschouder 
     4. Zie video’s op website 'know it anatomie': schoudergordel' en 'bewegingen in schoudergordel' en 'spieren rond schoudergordel' en 'schouder blessures' (wordt Duits gesproken).
    2. Effect fysio- en ergotherapie op neuralgische amyotrofie (2013). In dit onderzoek is gekeken naar het effect van een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie op de kwaliteit van leven van patiënten met neuralgische amyotrofie. Acht patiënten kregen 8 uur fysiotherapie en 8 uur ergotherapie, verspreid over een periode van 16 weken. Voor en na deze periode werd een aantal tests gedaan om de kwaliteit van leven te bepalen.
     • Uit deze tests bleek dat patiënten vooruit waren gegaan. De combinatie van twee therapieën zou dus een goede behandeling kunnen zijn voor mensen met neuralgische amyotrofie
    3. Huisarts en wetenschap:
     1. Neuralgische amyotrofie in de eerste lijn (2016). Conclusie: De incidentie van neuralgische amyotrofie in de Nederlandse huisartsenpraktijk blijkt veel hoger dan tot nu toe gedacht werd, namelijk 17.000 per jaar. Wij denken dat een grotere bekendheid van deze aandoening in de eerste lijn, gecombineerd met een kort maar gericht lichamelijk onderzoek, zal helpen om patiënten met NA snel en correct te identificeren. Een snelle diagnose opent de weg voor acute behandeling met glucocorticoïden (zie uitlegkader) en helpt mogelijk ook de complicaties te voorkomen die optreden bij een de meerderheid van de NA-patiënten in de chronische fase   
     2. Een sterke man met een zwakke schouder (2013). Diagnose: Parsonage-Turner-syndroom (neuralgische schouderamyotrofie)
     3. Een afstaand schouderblad (2002). Een afstaand schouderblad kan vele oorzaken hebben. Voor de patiënt is het belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld, zodat onnodige behandelingen voorkomen kunnen worden en een correcte prognose bepaald kan worden. Doorgaans is de prognose voor herstel van een neuropraxie en van een idiopathische laesie van de N. thoracicus longus goed in een periode van twee jaar. De prognose van een geïsoleerde laesie van de N. accessorius is veel minder gunstig. Voor het stellen van de diagnose is een goed EMG van wezenlijk belang.
     4. Amyotrofische neuritis; de patiënt 'vleugellam'(1994). Met deze ziektegeschiedenissen hebben wij u het klinische beeld van amyotrofische neuritis willen schetsen. Het herkennen van dit ziektebeeld is belangrijk teneinde overbodig onderzoek te voorkomen en de patiënt gerust te kunnen stellen waar het de prognose voor het herstel van de verlamming betreft. Tevens willen wij benadrukken dat het ziektebeeld sterk kan lijken op cervicale hernia nuclei pulposi of Lyme-ziekte en dat bij twijfel gericht aanvullend onderzoek dient plaats te vinden.
    4. Boek: Onderzoek en behandeling van de schouder H9 (Idiopathische neuralgische amyotrofie) en 9a (neuralgische amyotrofie algemeen), K. van Nugteren, D. Winkel
    5. Google scholar: neuralgische amyotrofie
    6. Diagnose stellen / onderzoek
     1. Zie 'Physiotutors',video's: Schouderonderzoek
    7. Richtlijnen
     1. Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders // neuralgische amyotrofie, blz 37

   Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is