Gewricht: Gewrichtsklacht uiteinden sleutelbeen

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn.
IMG 20200310 142632
 • Zie boven afbeelding voorzijde rechter schoudergordel, en in rood locatie gewrichtsklacht: links AC gewricht en rechts SC gewricht

In het kort 

 • Bij gewrichtsklachten is het kraakbeen en vaak ook het weefsel rond het gewricht (o.a pezen, kapsel) aangedaan
  • Tijdelijk door overbelasting of trauma
  • Blijvend door slijtage (o.a door oudere leeftijd, chronische ziekte, eerdere operatie, zwaar beroep). Zie video 'join2move': Artrose
 • Er kan o.a sprake zijn van pijn, zwelling, stijfheid en warmte rond het gewricht
 • U heeft pijn bij het weer gaan bewegen na rust en bij ernstige klachten ook pijn in rust
 • Herstel duurt vaak lang (van aantal weken tot maanden)
 • Bij slijtage is vaak sprake van terugkerende klachten
 • Fysiotherapie kan door uitleg, adviezen en oefeningen de voorwaarden voor herstel optimaal maken
 • Zo nodig ook samen kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

     Algemene informatie
     • Andere benaming: Acromio Claviculaire gewrichtsklacht en Sacro Claviculaire gewrichtsklacht of 
     • Anatomie

      • De schoudergordel wordt gevormd door de bovenarm (humerus), het schouderblad (scapula) en het sleutelbeen (clavicula). Deze botdelen vormen de volgende gewrichten: het schoudergewricht, het AC gewricht en het SC gewricht.
      • Het AC (acromio claviculair) gewricht wordt gevormd door het buitenste uiteinde van het sleutelbeen (clavicula) en het dak van het schouderblad (acromion). Rond het AC gewricht lopen bandjes en ligt het gewrichtskapsel met gewrichtsvocht. In het AC gewricht zit een discus (of meniscus).
      • Het SC (sterno claviculair) gewricht wordt gevormd door het binnenste uiteinde van het sleutelbeen (clavicula) en het borstbeen (sternum). Rond het SC gewricht lopen bandjes en ligt het gewrichtskapsel met gewrichtsvocht.
      • Zie google afbeeldingen: AC gewricht en SC gewrichtNeem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen en video's voor u relevant zijn. 
      • Zie video op website 'Blausen': anatomie van het schoudergewricht en zie onder afbeelding uit video

     SAM 4677

     • Bij een AC en het SC gewrichtsklacht kan het kraakbeen, het kapsel, de meniscus, de banden en pezen rond het gewricht aangedaan zijn. Ook kan er sprake zijn van botvorming langs de rand van het gewricht
     • Gewrichtsklachten vragen vaak om lang herstel (enkele maanden tot 1 jaar) en soms blijven de klachten aanwezig of komen regelmatig terug (bijvoorbeeld bij artrose)
     • Voor uitgebreide en algemene informatie over gewrichtsklachten, zie het onderwerp 'gewrichtsklacht' op deze site.

     Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

     • Ouderdom: bijvoorbeeld artrose
     • Achterliggende ziekte: bijvoorbeeld reuma, osteoporose
     • Overbelasting 
     • Trauma of eerder doorgemaakt trauma: bijvoorbeeld botbreuk, ontwrichting

     Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

     • Pijn boven op schouder en eventueel uitstraling naar nek en/of bovenarm bij
      • Op schouder liggen
      • Beweging arm naar tegenoverliggende schouder, bij heffen arm (van 160 graden tot 180 graden), bij achterwaartse bewegingen
     • Zwelling rond AC of SC gewricht
     • Crepitaties

     Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

     • Fysiotherapeut
      • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Tijd is de belangrijkste factor bij herstel van de aangedane structuren. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden van het natuurlijke herstel te optimaliseren. Als sprake is van artrose: voorwaarden scheppen om klachten tgv artrose te minimaliseren
       • Eerste behandeling: diagnose stellen, uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en als er nog tijd is aantal adviezen oefeningen
       • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
       • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
       • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
       • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken adviezen en oefeningen en de  'bewegingsangst'

     • Huisarts
      • Medicatie: pijnstiller/ ontstekingremmer
      • Doorverwijzen: onderzoek (röntgen, echo) / fysiotherapeut / orthopeed als klachten aanhouden, regelmatig terugkomen, erger worden ondanks adviezen en oefeningen
      • Injectie. Zie video op website 'thuisarts.nl'
     • Specialist, orthopeed
      • Onderzoek: MRI, röntgen, echo. Zie ook startpuntradiologie.nl: schouder
      • Injectie: Zie huisarts
      • Kijkoperatie, Mumford operatie: een stukje van het uiteinde van het sleutelbeen wordt weggehaald 
      • Doorverwijzen: fysiotherapeut

     Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

     • Algemeen
      • In beweging blijven, maar overbelasting te voorkomen
      • Goede pijnstillers om in beweging te kunnen blijven en goed te kunnen slapen (niet met pijnstiller meer belasten!)
      • Maak zo nodig gebruik van een ondersteuning voor de schouder: bespreken met de fysiotherapeut. Zie bol.com: schouderbrace en  mitella
     • Ontspannen / pijn dempen
      • Losmaakoefeningen vaak en kort doen om spieren en gewricht los te houden
      • Ontspannen slaaphouding voor schouder: zijlig op niet aangedane schouder en aangedane arm op kussen. Zie video op website 'rehab my patient'

      • Zelfmassage nek- schouderspieren. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij massage/ schouder %2B bovenarm. Neem dit door met de eigen fysiotherapeut zodat die kan aangeven welke technieken voor u zinvol zijn, met welke intensiteit u het kan doen en waar u op moet letten. Zie massage wat u zelf kan doen: video massage nek en schouder. Zie bol.com: massage apparaten ( foamrol ) //  massageolie
      • Koude pakking op het AC gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) om pijn te verminderen. Zie bol.com: hot/coldpack
       • 9200000074651087
     • Bij kijkoperatie, Mumford operatie
      • Volg altijd het protocol van de eigen specialist. Zie ook protocol op website 'schoudernetwerken Nederland': Laterale sleutelbeen resectie (Mumford operatie).
      • Dag 1 en 2: arm in een sling. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'ondersteuning'. 
      • Na dag 2: arm bewegen op geleide van de pijn
      • Maak zo nodig gebruik van de goede arm om het bewegen te ondersteunen
      • Na 6 weken mag de arm weer volledig belast worden
      • Fietsen en autorijden kunnen weer wanneer pijn en bewegingsmogelijkheden dit toelaten (met orthopeed doornemen).
      • Licht lichamelijk werk na 3 maanden, zwaarder lichamelijk werk en sporten na 3 tot 6 maanden 
     • Bewegen/ sporten

     Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

     SAM 3945

     • Punten die van belang zijn bij deze klacht
      • Volg altijd het protocol van de eigen specialist. Zie ook protocol op website 'schoudernetwerken Nederland': Laterale sleutelbeen resectie (Mumford operatie).
      • Houdingsgevoeloefeningen om een optimaal bewegingssamenspel tussen bovenarm (kop schoudergewricht) en schouderblad (kom schoudergewricht) te realiseren
      • Losmaakoefeningen: ontspannen spieren rond de schouder en het schoudergewricht. In eerste instantie kleine bewegingen en daarna bewegingsuitslag langzaam opbouwen op geleide van de pijn
      • Rekoefeningen, kracht- en stabilisatieoefeningen zo nodig doen als sprake is van een lange periode van klachten
      • Sport/ werkspecifiekeoefeningen
      •  Maak zo nodig gebruik van hulpmiddelen, zie bol.com: Oefenmat // gewicht om pols // elastische banden // dumbels // balletje // putty // handknijper

     SAM 3942

     De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn.

     1. Website's   
      1. Orthopedie.nl: AC gewricht
      2. Thuisarts.nl: artrose algemeen en video over artrose
      3. Zie ook op deze site: gewrichtsklacht
     2. Onderbouwing voor patiënt en fysiotherapeut
      1. Anatomie
       1. Anatomy Lyon: nek / de schouder /  schoudergordel / acromioclaviculaire gewricht / sterno claviculaire gewricht / borstbeen / schouderblad / bovenarm / sleutelbeen / borstkast /  bewegingen van het schouderblad /  rotatorcuff / beweging bovenarm naar achteren / beweging bovenarm naar voren / beweging bovenarm zijwaarts / beweging bovenarm voor lichaam langs / slijmbeurs schouder / compartimenten van de arm / brachialisspier / bicepsspier / serratus anteriorspier / teres majorspier / pectoralis minorspier / tricepsspier / coracobrachialisspier 
       2. Orthopod.com: anatomie schouder
       3. Startpunt radiologieschouder 
       4. Zie video’s op website 'know it anatomie': schoudergordel' en 'bewegingen in schoudergordel' en 'spieren rond schoudergordel' en 'schouder blessures' (wordt Duits gesproken).
       5. Zie video website 'schooltv': geraamte arm geraamte bovenlichaam
       6. Rehab my patient:  type spier of gewricht in bij 'zoeken. Zie bijvoorbeeld: Shoulder //  rotatorcuff


      2. Boek: Onderzoek en behandeling van artrose en artritis, 2a Addendum artritis. Koos van Nugteren en Dos Winkel (2009)        
      3. Symposium Maatschap orthopedie in het nieuw (26-4-2012): het AC gewricht, wat doe je ermee
      4. Schoudernetwerken nederland / klinische tests
      5. Google scholar: AC gewrichtsklacht
      6. Zie fysionet, huiswekoefeningen (kijk bij schouderoefeningen)
      7. Revalidatie Herentals
      8. Diagnose stellen / volgen herstel

       1. Meetinstrumenten in de zorg:
        1. Shoulder Disability Questionnaire (SDQ)
        2. Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)
        3. Shoulder Rating Questionnaire (SRQ)
        4. Simple Shoulder Test (SST)
       2. Schoudernetwerken nederlandklinische tests
       3. Zie 'Physiotutors',video's: Schouderonderzoek // AC joint pathology
      9. NtvG
       1. Open laterale clavicularesectie bij acromioclaviculaire artrose: gunstige resultaten na 1 jaar (2010). Conclusie:
        De open laterale clavicularesectie was een mogelijkheid om klachten te verminderen bij patiënten bij wie conservatieve maatregelen en medicamenteuze behandeling niet afdoende waren ter behandeling van een artrotisch acromioclaviculair gewricht.
       2. Zwelling van het sternoclaviculaire gewricht: verontrustend? (2009).Een niet-traumatische zwelling van het sternoclaviculaire gewricht heeft een uitgebreide differentiaaldiagnose. Vaak berust de zwelling op artrose en zijn anamnese en bevindingen bij lichamelijk onderzoek zo kenmerkend dat meestal zonder verdere diagnostiek de patiënt gerustgesteld kan worden. Bij twijfel over de aard van de afwijking zijn aanvullend onderzoek en verwijzing geïndiceerd.
      10. Richtlijnen
       1. Achtergronddocument bij de Richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) (gedeeltelijk herziene versie, 2014): zie H 5 (artrose van de bovenste extremiteit en nek), blz 54

     Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is