Rug: Dwarsleasie

.
Moet nog verder uitgewerkt worden
.
Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken
IMG 20200303 094923
 • Zie boven afbeelding wervelkolom
  • Boven is vooraanzicht, midden is achteraanzicht en onder is zijaanzicht
  • thv zwart is sacrum, thv rood is lage rug (5 wervels), thv blauw is middenrug (12 wervels) en thv geel is nek (7 wervels)
 • Andere benaming: ruggemerg letsel of ruggemerg beschadiging
 • Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg en daarbij de zenuwbanen die lopen in het ruggenmerg. De onderbreking kan compleet zijn of incompleet.
 • Uitval van de zenuwen die onder het niveau van de onderbreking (van het hoofd af gerekend) van het ruggenmerg ontspringen.
 • Verlamming van benen, bij hogere letsels ook van de armen of zelfs van de ademhalingsspieren.
 • Zie google afbeeldingen: dwarsleasie. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
 • Zie filmpje op website 'gezondheidsnet': hoe werkt de wervelkolom, zie onder afbeelding van filmpje

SAM 4754

 • Zie filmpje revalidatiecentrum Het Roessingh: dwarsleasie
 • De wervelkolom bestaat uit 31 wervels. Deze worden bij elkaar gehouden door banden en spieren. Tussen elke wervel zit een tussenwervelschijf, zijn er gewrichtjes en lopen zenuwen langs de wervels. 
 • Een dwarslaesie is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen.
 • Afhankelijk van op welke hoogte in het ruggenmerg het letsel zich voordoet, vallen er bepaalde lichaamsfuncties weg. Zie afbeelding wikipedia.
 • Incontinentie kan ontstaan en het gevoel in ledematen gaat vaak (deels) verloren.

 • rauma
 • Ruimte innemend proces in ruggenmerg (tumor)
 • Osteoporose / wervelinzakking

 • Afhankelijk van op welke hoogte in het ruggenmerg het letsel zich voordoet, vallen er bepaalde      lichaamsfuncties weg.
 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder
 • Huisarts
  • Doorverwijzing: onderzoek (röntgen) / fysiotherapeut / specialist
 • Specialist, orthopeed / neuroloog / ...
  • Corset aanmeten
  • Operatie

 • Doe regelmatig oefeningen
 • Een vezelrijk dieet helpt obstipatie te voorkomen
 • Door massage kunt u de spieren ontspannen. Wel opletten of spasmes niet toenemen
 • Neem de zithouding door met uw fysiotherapeut 

 • Algemeen
  • Zie 'adviezen en oefeningen in zit' en 'adviezen en oefeningen in lig'. Neem met de fysiotherapeut door wat mogelijk is.
  • De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen thuis gedaan kunnen worden    
  • De fysiotherapeut kan een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien