Gewricht: Schoudergewricht kijkoperatie

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 
IMG 20200310 142321
 • Zie boven afbeelding voorzijde rechter schoudergordel, in rood mogelijke locatie gewrichtsmuis wat een indicatie kan zijn voor een kijkoperatie

In het kort

 • Het schoudergewricht is samengesteld uit de kop van de bovenarm (caput humerale), de kom van het schouderblad (cavitas glenoidale) en de kraakbeenring om de kom (labrum). Zie video op website 'Blausen': anatomie van het schoudergewricht en zie boven afbeelding
 • Bij een kijkoperatie gaat de orthopeed met een camera in het schoudergewricht 
 • Zo nodig wordt er een behandeling uitgevoerd: schoonmaken gewricht of herstellen beschadigingen
 • De fysiotherapeut kan na de kijkoperatie uitleg, adviezen en oefeningen geven
 • Zie video gezondheidsplein, kijkoperatie
   • Andere benaming: artroscopie schoudergewricht of schouderartroscopie
   • Anatomie

    • De schoudergordel wordt gevormd door de bovenarm (humerus), het schouderblad (scapula) en het sleutelbeen (clavicula). Deze botdelen vormen de volgende gewrichten: het schoudergewricht, het AC gewricht en het SC gewricht.
    • Het schoudergewricht is samengesteld uit de kop van de bovenarm (caput humerale), de kom van het schouderblad (cavitas glenoidale) en de kraakbeenring om de kom (labrum). Om de uiteinden van de botten zit kraakbeen en rond het gewricht zit het gewrichtskapsel. Binnen het kapsel zit gewrichtsvocht. Langs  het schouder gewricht lopen banden, zenuwen en spieren (en pezen van spieren), met daartussen een slijmbeurs.
    • Zie google afbeeldingen: schoudergewricht / schouder kijkoperatie en zie ook aanvullende informatie 2.1. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen en video's voor u relevant zijn. 
    • Zie video op website 'Blausen': anatomie van het schoudergewricht en zie onder afbeelding uit video

   SAM 4677

   • Zie video gezondheidsplein: kijkoperatie
   • Artroscopie betekent letterlijk 'in het gewricht kijken'
   • Redenen om in het gewricht te kijken
   • Het normale verloop is dat na twee weken er verbetering is en na zes weken de algemene dagelijkse activiteiten weer uitgevoerd kunnen worden. 
   • Herstel na kijkoperatie hangt af van:
    • Hoeveelheid weefsel dat is weggehaald
    • Algemene conditie van de schouder: al langer sprake van artrose? eerdere operatie aan de schouder?.
    • Ook kraakbeenreparatie gedaan
   • Voor uitgebreide en algemene informatie tav een kijkoperatie en gewrichtsklacht, zie de onderwerpen 'kijkoperatie' op deze site

   Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

   geen info

   • Mogelijke verschijnselen na kijkoperatie
    • Pijn van gewricht en weefsels (pezen, spieren en banden) rond het gewricht 
    • Zwelling 
    • Stijfheid

   Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

   • Fysiotherapeut
    • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden van het natuurlijke herstel te optimaliseren.
     • Eerste behandeling: Uitleg over kuikoperatie en over klachtenbeeld waar sprake van is, informatie over behandelplan en als er nog tijd is aantal adviezen oefeningen
     • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
     • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
     • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
     • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken adviezen en oefeningen en de  'bewegingsangst'
   • Huisarts
    • Medicatie: pijndemping/ ontstekingsremmer
    • Doorverwijzen: fysiotherapeut
   • Specialist: Naar specialist als klachten aanhouden, regelmatig terugkomen, erger worden ondanks adviezen en oefeningen
    • Onderzoek. Zie ook startpuntradiologie.nl: schouder
    • Kijkoperatie
    • Controle afspraken
    • Doorverwijzen fysiotherapeut       

   Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

   •  Algemeen
    • Volg altijd het protocol van de eigen specialist / fysiotherapeut

    • Neem contact op met de orthopedisch chirurg wanneer uit de wond vocht of bloed gaat lekken; als de schouder dik, rood of pijnlijk wordt; als de elleboog niet meer goed kan bewegen terwijl het daarvoor wel kon; aanwezigheid van koorts. 
    • Overbelasting te voorkomen
   • Ontspannen / pijndempen
    • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen)
    • Ontspannen slaaphouding voor schouder: zijlig op niet aangedane schouder en aangedane arm op kussen. Zie video op website 'rehab my patient'

    • Warmtepakking op nek- en schouderspieren (met fysiotherapeut doornemen waar en wanneer). Zie video op website ‘rehab my patient’: Warmtepakking op schouder. Zie bol.com:hot/coldpack

    • Zelfmassage spieren nek en bovenarm. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij massage/ schouder %2B bovenarm
    • Koude pakking op het schouder gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijn. Zie bol.com: hot/coldpack

   9200000074651087

   • Weer gaan werken is afhankelijk van de aard van het letsel, de ingreep en het soort werk. In het algemeen wordt 2 weken aangehouden voor zittend werk en 3 weken voor zwaarder werk
   • Weer gaan sporten is afhankelijk van de sport die uitgeoefend wordt: het is niet verstandig werp en en contactsporten binnen een maand te hervatten. 
   • Toename van zwelling als reactie op activiteit is in het algemeen een reden om het rustiger aan te doen.
   • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen.

   Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

   SAM 3964

   • Punten die van belang zijn bij deze klacht
    • Volg altijd het protocol van de eigen specialist / fysiotherapeut

    • Houdingsgevoeloefeningen om een optimaal bewegingssamenspel tussen bovenarm (kop schoudergewricht) en schouderblad (kom schoudergewricht) te realiseren. Zie aanvullende informatie 1.3
    • Losmaakoefeningen: ontspannen spieren rond de schouder en het schoudergewricht. In eerste instantie kleine bewegingen en daarna bewegingsuitslag langzaam opbouwen op geleide van de pijn
    • Rekoefeningen, kracht- en stabiliteitsoefeningen eventuueel doen als sprake is van een lange periode van klachten. E.e.a hangt ook af van de reden van de kijkoperatie.
    • Kijk zo nodig bij klachtenbeeld (trauma schouder, schouder gewrichtsklacht) wat reden is van kijkoperatie
    •  Maak zo nodig gebruik van hulpmiddelen, zie bol.com: Oefenmat // gewicht om pols // elastische banden // dumbels // balletje // putty // handknijper

   SAM 3937

   De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn.

   1. Websites
    1. Gezondheid.be: kijkoperatie schouder       
    2. Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), zorg voor beweging: schouder, klik op kijkoperatie
    3. Schoudernetwerken: regionale schouderproblematiek
   2. Onderbouwing voor patiënt en fysiotherapeut
    1. Anatomie
     1. Anatomy Lyon: nek / de schouder /  schoudergordel / acromioclaviculaire gewricht / sterno claviculaire gewricht / borstbeen / schouderblad / bovenarm / sleutelbeen / borstkast /  bewegingen van het schouderblad /  rotatorcuff / beweging bovenarm naar achteren / beweging bovenarm naar voren / beweging bovenarm zijwaarts / beweging bovenarm voor lichaam langs / slijmbeurs schouder / compartimenten van de arm / brachialisspier / bicepsspier / serratus anteriorspier / teres majorspier / pectoralis minorspier / tricepsspier / coracobrachialisspier 
     2. Orthopod.com: anatomie schouder
     3. Startpunt radiologieschouder 
     4. Zie video’s op website 'know it anatomie': schoudergordel' en 'bewegingen in schoudergordel' en 'spieren rond schoudergordel' en 'schouder blessures' (wordt Duits gesproken).
     5. Zie video website 'schooltv': geraamte arm geraamte bovenlichaam
     6. Rehab my patient:  type spier of gewricht in bij 'zoeken. Zie bijvoorbeeld: Shoulder //  rotatorcuff

    2. Google scholar: corpus liberum schouder
    3. Oefeningen
     1. Youtube:
      1. Oefening supraspinatusspier
      2. Oefening infraspinatus/ teres minor
      3. Oefening subscapularisspier
     2. Revalidatie Herentals
      1. Losmaakoefeningen
       1. Eenvoudige actieve glenohumerale mobilisaties
      2. Rekoefeningen
       1. Supraspinatusspier
       2. Trapezius superiorspier
       3. Pectoralis minorspier
       4. Pectoralis majorspier
      3. Krachtoefeningen en excentrischeoefeningen
       1. Oefening supraspinatusspier
       2. Oefening infraspinatusspier en teres minorspier
       3. Oefening subscapularisspier
       4. Oefening deltoideusspier
       5. Oefening trapeziusspier
       6. Oefening serratus anteriorspier
       7. Oefening korte nekflexoren
      4. Schouderkapseloefeningen
       1. Zelfrekking postiore kapsel
      5. Stabiliteitsoefeningen
       1. Core stability schouder
    4. Diagnose stellen / volgen herstel

     1. Zie 'Physiotutors',video's: Schouderonderzoek
     2. Meetinstrumenten in de zorg:
      1. Shoulder Disability Questionnaire (SDQ)
      2. Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)
      3. Shoulder Rating Questionnaire (SRQ)
      4. Simple Shoulder Test (SST)
     3. Schoudernetwerken nederlandklinische tests
    5. NtvG
     1. 1 t/m 10 van 60 zoekresultaten voor 'artroscopie schouder'
     2. Artroscopie van de schouder (1987). CONCLUSIE: Het endoscopische onderzoek van gewrichten heeft vooral in de knie zijn waarde bewezen. Ook artroscopie van de schouder is een belangrijk diagnostisch hulpmiddel met een geringe morbiditeit voor de patiënt. In het geval dat er bij het lichamelijke en röntgenologische onderzoek geen duidelijke afwijkingen worden gevonden, kan artroscopie eventuele afwijkingen in het schoudergewricht aantonen. In handen van ervaren artroscopisten zijn de operaties per artroscoop goed mogelijk, waardoor het operatieletsel tot een minimum wordt beperkt. In verband met het gevaar van extravasatie van spoelvloeistof en het ontstaan van een compartimentsyndroom is de tijdsduur beperkt. Met het uitbreiden van de mogelijkheden van artroscopische chirurgie zal ook het indicatiegebied voor diagnostische artroscopie zich verruimen. Het blijft echter een onderzoekmethode die gedegen kennis van de anatomie en ervaring met artroscopie vereist.

   Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is