Uitleg en visie

SAM 2266.

Begeleiding via een website

Voor wie is deze site bedoeld?

 • Fysiotransparant.nl  is bedoeld voor mensen die informatie, adviezen en oefeningen zoeken over klachten op het gebied van fysiotherapie en oefentherapie (Cesar en Mensendieck).
 • Fysiotherapeuten en oefentherapeuten kunnen fysiotransparant.nl gebruiken als ondersteuning (dus niet als vervanging!!) bij hun voorlichting en oefeningen aan patiënten tijdens en na het consult.
 • Huisartsen en specialisten kunnen deze site gebruiken om te kijken wanneer doorverwijzen zinvol is en om inzicht te krijgen wat de fysiotherapeut / oefentherapeut doet

Hoe zoekt u uw klachtenbeeld op?

 • Via de fysiotherapeut: uw fysiotherapeut geeft na onderzoek aan van welke klacht sprake is en maakt een uitdraai hiervan en/of stuurt een link.

Indeling

 • Klachtenbeelden: per onderwerp indeling klachtenbeelden naar aangedane structuur: bot, band, zenuw.........
 • In elk klachtenbeeld komen de volgende punten aan de orde
  • Wat is...: Uitleg over het klachtenbeeld
  • Hoe is .....ontstaan: Inzicht in het ontstaan van de klacht
  • Welke verschijnselen kunnen optreden bij.....: Duidelijkheid over de verschijnselen die aan de orde zijn bij de klacht
  • Wat zijn mogelijke behandelaars bij....: Informatie over welke hulpverleners wat kunnen bieden tav het betreffende klachtenbeeld.
  • Welke adviezen kunnen zinvol zijn bij....: Adviezen die zinvol zijn
  • Welke oefeningen kunnen zinvol zijn bij....:Oefeningen die zinvol zijn bij betreffende klachtenbeeld
  • Aanvullende informatie voor patient en behandelaar bij......: Opsomming waar meer informatie te vinden is over het onderwerp en onderbouwing van de beschreven informatie
 • Algemene onderwerpen: niet gerelateerd aan een klacht
 • Oefeningen
  • Oefeningen in stand, zit en lig. Oefeningen in deze blokken kunt u onder andere gebruiken bij chronische klachtenbeelden (bijvoorbeeld ALS, MS, chronische pijnklachten, parkinson, reumatische klachten), waarbij weinig activiteiten meer mogelijk zijn en er sprake is van veel zitten en liggen.
  • Oefeningen bij lichaamsdelen (rug hoog en midden, rug laag, schouder en bovenarm, elleboog en onderarm, pols en hand, heup en bovenbeen, knie en onderbeen, enkel en voet) sluiten aan bij klachtenbeelden van betreffende lichaamsdelen. In deze blokken staat een uitgebreide uitwerking van mogelijke oefeningen per lichaamsdeel. Bij gemis aan oefeningen bij een bepaald klachtenbeeld kan daar gekeken worden. 
  • Oefeningen met elastische band
  • Ontspanningsoefeningen

Hoe betrouwbaar is de informatie?

Waarom heet deze website 'Fysiotransparant'

 • Om inzichtelijk te maken wat volgens richtlijnen, onderzoeken en samenwerkingsafspraken zinvolle zorg is. 

Waarin onderscheid 'Fysiotransparant.nl' zich tov andere websites

 • Deze website sluit waar mogelijk aan
 • Relevante links met andere websites staan per klachtenbeeld in de tekst bij het kopje 'aanvullende informatie'
 • Adviezen en oefeningen staan bij de uitwerking van het klachtenbeeld. 
 • Filmpjes over uitleg klachtenbeeld (o.a tenniselleboog) en over oefeningen. De filmpjes die nu op de site staan zien wij als 'basis filmpjes': zijn voor verbetering vatbaar.  Als u veel weet over een bepaald klachtenbeeld, u heeft kwaliteiten in presenteren op film en u wilt op deze site staan met een filmpje, dan kunt u contact met ons opnemen.
 • Aantal klachtenbeelden is (vrijwel) dekkend tav fysiotherapie. Als u een klachtenbeeld mist en het er graag bij zou willen hebben kunt u contact met ons opnemen. Bij de klachtenbeelden worden ook oefenprogramma's gegeven.  
 • Bij het onderwerp 'hulpmiddelen' staan linken van de website's 'goed gebruik' en 'samen beter thuis'. Op deze site's staan video's over hoe de hulpmiddelen gebruikt kunnen worden.
 • Op de onderdelen kwetsbare ouderen, valpreventie en de bed/stoel patient wordt aandacht besteed aan de ouderen met vaak complexe klachtenbeelden. Door oefenpramma's in stand, zit en lig geeft deze site handvatten om een programma te maken wat aansluit bij de situatie van de betreffende patient.
 • Het onderdeel 'goed gebruik rug' geeft inzicht hoe de rug met zo min mogelijk overbelasting gebruikt kan worden
 • Mogelijkheid om zelf een diagnose te stellen zit er niet bij omdat dat volgens ons niet zinvol is, dus diagnose overlaten aan de huisarts, specialist, fysiotherapeut of oefentherapeut
 • Met deze website kan een reëel inzicht ontstaan in het klachtenbeeld waar sprake van is en het geeft mogelijkheden om het natuurlijke genezingsproces te ondersteunen. Ook geeft het handvatten (bijvoorbeeld het advies om een opname te maken van de behandeling met de iphone) om de professionele zorg van de fysiotherapeut goed en snel op te pakken. Hierdoor kan soms met een aantal fysiotherapie behandelingen al goede zorg geleverd worden.