Zenuw: Facialis parese

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn.
.
Algemeen
 • Andere benaming: aangezichtsverlamming van Bell of perifere aangezichtsverlamming
 • Anatomie
  • Zie video 'Facial Paralysis Institute': Facial Nerve Anatomy 
  • Zie google afbeeldingen: facialis parese. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
 • Bij deze klacht is er sprake van een beschadiging van de (nervus facialis) aangezichtszenuw.
 • Een aangezichtsverlamming geneest vaak zonder behandeling binnen 6 tot 8 weken spontaan en volledig.
 • In de leeftijd tot 30 jaar geneest 85-90% van de gevallen, van 30 tot 45 jaar 76%, van 45 tot 60 jaar 61% en daarboven bij slechts 37%.
 • Duurt de genezing langer, dan zal volledig herstel waarschijnlijk niet optreden.
 • Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is
Oorzaken
 • Ontsteking
 • Ziekte van Lyme
 • Gordelroos
 • Operatie
 • Meestal is er geen duidelijke oorzaak
 • Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door
Verschijnselen
 • Mondhoek hangt naar beneden
 • Soms oorpijn
 • Problemen met mimiek, oog sluiten, eten, drinken en praten
 • Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

Behandelaars 

 • Fysiotherapeut / kaakfysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Tijd is de belangrijkste factor bij herstel van de aangedane structuren. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden van het natuurlijke herstel te optimaliseren.
   • Eerste behandeling: Diagnose stellen, uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
   • Zo nodig nog 2 (of meer: e.e.a afhankelijk van herstel) behandelingen plannen
 • Huisarts:
  • Zie website 'Thuisarts.nl': aangezichtsverlamming van Bell
  • Medicatie
  • Doorverwijzen: fysiotherapeut / specialist als klachten ondanks de adviezen en oefeningen aanwezig blijven
 • Specialist: KNO arts
 • Logopedist: oefeningen voor gezichtsspieren
 • Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling
Adviezen
 • Door middel van zalf en afplakken oog in de nacht voorkomen dat hoornvlies van oog uitdroogt        
 • Doe regelmatig zelf gezichtsmassage (vraag instructie bij eigen fysiotherapeut)
 • Doe ontspanningsoefeningen, neem met de fysiotherapeut door welke het beste bij u passen. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij 'ontspanning'  
 • Doe regelmatig oefeningen voor de gezichtsspieren, zie verder bij oefeningen 
 • Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

Oefeningen 

 • Punten die van belang zijn
  • Mime oefeningen. Zie aanvullende informatie 2.6
  • Optimaliseren van de symmetrie in het gezicht in rust en bij bewegen. 
  • Verschil leren voelen tussen spanning en ontspanning in het gezicht 
  • Instructies om meebewegingen in het gelaat te verminderen.
  • Oefeningen voor oog- en lipsluiting, letter- en woordoefeningen.
  • Instructies met betrekking tot expressiemogelijkheden.
  • Gezicht zo symmetrisch mogelijk bewegen bij eten, drinken, praten en het uitdrukken van bepaalde emoties (bv lachen).
 • Zie video 'askdocterjo': Bell's Palsy Exercises (wordt engels gesproken)
 • De fysiotherapeut kan een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien
 • Neem met de fysiotherapeut door welke oefeningen zinvol zijn voor u

 1. Websites
  1. Kiesbeter.nl: aangezichtsverlamming
  2. Gezondheidsplein: facialis parese
  3. Zie informatie UMC Nijmwegen: KNO afdeling, aangezichtsverlammingfysiotherapie bij aangezichtsverlamming
 2. Onderbouwing  
  1. NHG standaard / aangezichtsverlamming
  2. NHG / NtvG
   1. 1 t/m 10 van 24 zoekresultaten voor 'aangezichtsverlamming van bell'
   2. Bellse parese: andere dokter, andere zorg? (2018). Conclusie: Ons vragenlijstonderzoek suggereert dat de zorg voor patiënten met een Bellse parese in Nederland voor een belangrijk deel afhangt van het behandelend specialisme. Huisartsen, kno-artsen en neurologen gaven verschillende antwoorden ten aanzien van anamnese, lichamelijk onderzoek, alarmsymptomen, aanvullend onderzoek, behandeling en follow-up. Artsen lijken zich veelal te richten op symptomen en alarmsymptomen die relevant zijn binnen het eigen vakgebied. Hierdoor bestaat het risico dat niet de volledige differentiaaldiagnose van een perifere aangezichtsverlamming wordt beschouwd. De KNMG stelt dat richtlijnen een leidraad bieden voor het handelen van artsen en handvatten bieden om invulling te geven aan professioneel handelen. Als uitgangspunt geldt dat artsen aan de gedragsregels en de richtlijnen van de KNMG gebonden zijn.10 In dat kader zijn onze bevindingen opvallend en van belang. Kno-artsen en neurologen hanteren dezelfde gezamenlijk opgestelde CBO-richtlijn en huisartsen hanteren de vrijwel identieke NHG-standaard.2,3 Blijkbaar bieden deze richtlijnen niet voor iedere beoefenaar dezelfde leidraad en is de invulling afhankelijk van het uitvoerende specialisme. Dit is onwenselijk. Bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld zou van iedere arts dezelfde inhoudelijke benadering verwacht mogen worden. Ons onderzoek laat zien dat aandacht besteed moet worden aan de implementatie en gezamenlijke navolging van een multidisciplinaire richtlijn. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van de verschillen in diagnostiek en behandeling tussen verschillende specialismen voor het klinische herstel van patiënten met een Bellse parese.

  3. Richtlijnen database: Behandeling van geïsoleerde facialisparese bij lymeziekte
  4. Google scholar: facialis parese
  5. Medischcontact: Mime helpt bij gezichtsverlamming